Rozvrh hodin

PO      ČJ                    M                    ČJ                    PČ

ÚT       ČJ                    PRV                M ch/ TV d        M d/ TV ch

ST        M                    ČJ                   PRV                  ČJ                           VH       

ČT        ČJ                   M                    ČJ                     VV                          HV  

PA        ČJ                   M                    ČJ d/ TV ch       ČJ ch/ TV d

 

 

ČJ - český jazyk        (ČJ d/ TV ch - budou mít český jazyk jen dívky a chlapci půjdou na tělesnou výchovu - p. uč. Lokvenc)

M - matematika        (M ch/ TV d - matematiku budou mít jen chlapci a dívky půjdou na tělesnou výchovu - p.uč. Lokvenc)

PRV - prvouka

PČ - pracovní činnosti

TV - tělesná výchova

VV - výtvarná výchova

HV - hudební výchova

VH - volitelná hodina (disponibilní)